Poitech

Poitech er et initiativ, hvor vi søker og tester ut løsninger for digitalisert samhandling melom en lokasjon og dens besøkende.
Hensikten er å erstatte korktavler, infoskjermer og sjokkselgere etc med den besøkendes egen visningsflate; enheten vedkommende har med seg.

Et av resultatene er  Poiwifitm , en løsning for å lede besøkende til din publiserte informasjon ved hjelp av trådløse nettverk, online så vel som ofline.

Eksempel på dette har vi blant annet ved turistinfoen i Bergen. Koble deg opp mot 'info' nettet neste gang du går forbi.

Et annet er PoiBot hvor vi undersøker relevante områder for automatisert stedsdialog og robotisering av lokasjonsorientert kundeservice.