Trenger din forening bistand med IT?

Vi tilbyr lisenshåndtering og bistand innen IT til foreninger, stiftelser og lag som sponsortjeneste.

Ta kontakt med oss rundt ditt lags behov.

Ring Jon på 47 89 25 11