Skaff deg backup!Dette er Citius Data din tilbudsgenerator for backuptjenester.

Fyll inn feltene, definer dine lagrings og tjenestebehov og generer selv uforpliktende forslag til avtale klar til signering.


 
Opp til
? Ditt lagringsebehov defineres av mengden data du ønsker å ta backup av.
Er du usikker på lagringsbehovet ditt, kan vi ved fjernstyring identifisere dette for deg.
Ta kontakt for bistand.

? Image backup er et øyeblikksbilde av en server med alle systemer ferdig installert.

Imagebackup av dine fysiske og virtuelle servere vil kraftig redusere risikoen for langvarig nedetid.

Tjenesten er en hybridløsning som inkluderer lokal lagringsenhet for rask gjenoppretting.
Bde virtuelle og fysiske
? Backup av all e-post, kontakter og kallendere fra brukernes Office 365 konti
Kontinuerlig backup av Office 365, Google Docs og Salesforce
Ja Nei
Ja Nei