Dette er Citius Datas tilbudsgenerator.

Fyll inn feltene, definer dine lagrings og tjenestebehov og generer forslag til avtale klar til signering.


 
© 2020 Cut and Paste Productions
Opp til
? Ditt lagringsebehov defineres av mengden data du ønsker å ta backup av.
Er du usikker på lagringsbehovet ditt, kan vi ved fjernstyring identifisere dette for deg.
Ta kontakt for bistand.

? Image backup er et øyeblikksbilde av en server med alle systemer ferdig installert.

Imagebackup av dine fysiske og virtuelle servere vil kraftig redusere risikoen for langvarig nedetid.

Tjenesten er en hybridløsning som inkluderer lokal lagringsenhet for rask gjenoppretting.
Bde virtuelle og fysiske
? Backup av all e-post, kontakter og kallendere fra brukernes Office 365 konti
Kontinuerlig backup av Office 365, Google Docs og Salesforce
? PC'er det ønskes backup av.
som det ønskes filbackup av
© 2020 Cut and Paste Productions